Hufgard Polska Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie nowych struktur polimerów do dyspersji spoiwa w mieszankach betonu wilgotnego, formowanego w procesie wibroprasowania”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących opracowania nowych struktur polimerów w mieszankach betonu wilgotnego, formowanego w procesie wibroprasowania.

Bezpośrednim rezultatem prac B+R będzie nowa gama domieszek dyspergujących dedykowanych do betonu wilgotnego formowanego w procesie wibroprasowania.

 

Wartość projektu: 6 453 278,76 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 910 661,81 PLN