Dane rejestrowe firmy

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o

ul. Rząsawska 40/42
42-209 Częstochowa
Polska

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000147022
NIP: 5731017383
REGON: 150076320

Kapitał zakładowy: 2.700.000 zł opłacony w całości

Kontakt
biuro@optolith.pl
tel. +48 34 366 55 55
fax +48 34 366 85 50