Systemy renowacyjne – OPTOSAN

Dobór technologii zapraw renowacyjnych 

Dobór odpowiedniego rodzaju zaprawy do prac renowacyjnych teoretycznie nie powinien nastręczać większych trudności. Do dzisiaj stosowane jest wapno, obecne w zabytkowych murach. Dostępne są też liczne nowe spoiwa jak, np. cement odkryty w XIX w. Niestety wiele lat doświaczeń pokazało, że oba typy materiałów wiążących mogą bezpośrednio przyczyniać się do powstawania zniszczeń w zabytkowych murach. 

  • Zaprawy do zabytkowych murów z cegły i kamienia
  • Farby do elewacji zabytkowych 
  • Zaprawy tynkarskie do elewacji zabytkowych 

 

 

Systemy renowacyjne – OPTOSAN