System ociepleń OPTOTHERM

Optotherm – niezawodne systemy ociepleń budynków

Optotherm to kompletne zestawy produktów: kleje, tynki cienkowarstwowe, grunty, siatki zbrojące oraz farby. Połączone są one, w zależności od stosowanego materiału ociepleniowego, w dwa systemy:
OPTOTHERM 2001 ? gdy materiałem termoizolacyjnym jest styropian,
OPTOTHERM 3000 ? gdy materiałem termoizolacyjnym jest wełna mineralna.
Systemy ociepleń OPTOLITH pozwalają na łatwe, szybkie i skuteczne wykonanie prac izolacyjnych zarówno budynków mieszkalnych jak i użyteczności publicznej. Wysokie parametry techniczne produktów wchodzących w skład systemów Optotherm w połączeniu z dodatkowym zabezpieczeniem biocydowym tynków i farb skutkują trwałym, odpornym mechanicznie i estetycznym rozwiązaniem na wiele lat. 

Zalety systemów ociepleń OPTOTHERM:

? wybór technologii w zależności od oczekiwań: systemy na wełnie lub styropianie,
? skuteczne zwiększenie izolacyjności ścian z jednoczesną likwidacją mostków termicznych,
? odnowienie wyglądu elewacji z możliwością zachowania dotychczasowej formy lub z możliwością wprowadzenia nowych kształtów i sposobów wykończenia,
? niewielki ciężar całkowity, niemal obojętny dla konstrukcji budynku, umożliwiający montaż na każdym rodzaju budynku (co jest szczególnie ważne przy ocieplaniu budynków z wielkiej płyty),
? łatwość obróbki materiału termoizolacyjnego pozwalająca na wykonanie ozdobnych detali architektonicznych, tj. bonie, gzymsy czy obramowania stolarki okienno-drzwiowej,
? podniesienie wartości obiektu, wynikające zarówno z atrakcyjnego wyglądu, jak i stopnia energochłonności budynku,
? bardzo szeroka kolorystyka oraz możliwość wyboru struktur i form wykończenia powierzchni.

System ociepleń OPTOTHERM

Dlaczego należy ocieplać budynki? 

Wykonanie ocieplenia budynków niesie ze sobą szereg korzyści.
Prawidłowo wykonana izolacja termiczna to nie tylko oszczędności związane z bezpośrednim kosztem eksploatacji budynku, to również wymiar prozdrowotny związany z mikroklimatem pomieszczeń i ograniczonym hałasem oraz wolnym od zarodników grzybów i pleśni powietrzem. Bardzo istotnymi zaletami wynikającymi z ocieplenia budynku jest wygoda i komfort jego użytkowania, a estetyczny wygląd i trwałość elewacji dopełniają walorów współczesnych systemów ociepleń.

Aspekt ekologiczny – ocieplając budynki, chronimy środowisko naturalne. Mniejsze zapotrzebowanie na energię w budynkach po termorenowacji niesie ze sobą ograniczenie emisji do środowiska szkodliwych substancji, powstających przy wytwarzaniu tej energii.