Realizacje

 Architektura stanowi jeden z podstawowych elementów kultury każdej cywilizacji. Kolejne pokolenia powinny więc dbać o zabytki, jak o część swojej tożsamości. Obiekty takie wymagają jednak odpowiednich materiałów do ich renowacji.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną edycją katalogu obiektów referencyjnych, który przedstawia wybrane realizacje z zastosowaniem materiałów z grupy Optosan. Podzielono je na dwie grupy zgodne z charakterem prowadzonych prac – przy murach ceglanych i kamiennych oraz elewacjach tynkarskich. Przedstawione obiekty to przede wszystkim technologiczny dorobek firmy Hufgard Optolith z ostatnich 5 lat, tym cenniejszy, że znalazły się w nim najważniejsze Pomniki naszej Historii. Jest to także dowód zaufania, jakim obdarzono naszą firmę.