Zespoły pofabryczne w Łodzi

Łódź Fabryka Sztuki

?Ziemia Obiecana?:
Biała Fabryka Geyera – obecnie Muzeum Włókiennictwa,
unikatowy kompleks osiedla robotniczego Księży Młyn – obecnie m.in. Fabryka Sztuki,
dawna przędzalnia Scheiblera – obecnie Lofty

Architektura Łodzi, jednego z najważniejszych ośrodków włókienniczych na świecie, została ukształtowana w niespełna sto lat. Dzięki temu, miasto do dzisiaj tworzy wyjątkowy w skali europejskiej jednolity i charakterystyczny zespól urbanistyczny. Cały organizm miejski jest cennym zabytkiem epoki późnego klasycyzmu, historyzmu, secesji i modernizmu.

Zakres i rodzaj prac:
Kompleksowa technologia zapraw do renowacji elewacji ceglanych; wapienno-trassowe zaprawy murarskie, specjalnie przygotowane fabrycznie barwione spoiny, kity do cegieł, preparaty do hydrofobizacji i scalania kolorystycznego wątku.

logo-pomnik-historii

Dawne fabryki Łodzi jako wielokulturowy krajobraz przemysłowy znajdują się na Liście Pomników Historii.

Produkty dedykowane