Neorenesansowy gmach Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zabytkowy budynek administracyjny w stylu niemieckiego historyzmu z 1911 roku.

Zakres i rodzaj prac:
Kompleksowa technologia renowacji ceglanych i kamiennych wątków elewacji; specjalnie dobrane w kolorze wapienno-trassowe spoiny, kity do cegieł, zaprawy do iniekcji szczelin, tynki wapienno-trassowe fabrycznie barwione w masie.

 

 

 

 

 

 

 

Produkty dedykowane