,

Zaprawa iniekcyjna – TrassInjekt

Availability:

Brak w magazynie


Specjalna hydrauliczna wapienno-trassowa zaprawa do wypełniania pustek, szczelin i pęknięć w murach z cegły i kamienia w technice iniekcji.

Karty techniczne: KT Optosan TrassInjekt 2021-08
Karta charakterystyki: KCH Optosan TrassInjekt 2022
Deklaracje Właściwości Użytkowych: DWU Optosan-TrassInjekt
Zgodny z: PN-EN 998-2:2012
Klasa: G M5
Opakowanie: 25 kg
Dostępny w kolorach:
szary

 

  • Do szczelin 2-20 mm
  • Bardzo dobra penetracja
  • Nie tworzy szczelnych mostków
  • Wytrzymałość dopasowana do zabytkowych podłoży
Specjalna hydrauliczna wapienno-trassowa zaprawa do wypełniania pustek, szczelin i pęknięć w murach z cegły i kamienia w technice iniekcji. Zaprawa charakteryzuje się bardzo dobrą penetracją w głąb muru, niskim skurczem, bardzo dobrą przyczepnością, obniżoną wytrzymałością ? dzięki czemu nadaje się szczególnie do prac w słabszych i chłonnych murach zabytkowych.