Pałac Biskupów Krakowskich – Kielce

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich to najlepiej zachowana polska rezydencja magnacka z I poł XVII w. Ten wczesnobarokowy pałac w Kielcach, była rezydencją biskupów krakowskich, a obecnie w rezydencji znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.