Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraslu

Główna cerkiew w kompleksie klasztornym Monasterze – Ławra Supraska, ufundowanym po koniec XV wieku. Zniszczony podczas II wojny. We wnętrzu mieścił zespól cennych fresków.

Zakres i rodzaj prac:
Kompleksowa technologia wapienno-trassowych wypraw tynkarskich we wnętrzach. Wyprawy stanowią podkład pod planowaną stopniową rekonstrukcje malowideł ściennych.

Produkty dedykowane