,

Wyrównawczy tynk renowacyjny WTA – ASP

Availability:

Brak w magazynie


Specjalny tynk w systemie WTA stanowiący warstwę wyrównawczą przy większych grubościach tynku, lub magazynującą przy dużym obciążeniu podłoża szkodliwymi związkami soli.

Karty techniczne: KT Optosan ASP 2021-08
Karta charakterystyki: KCH Optosan ASP 2022
Deklaracje Właściwości Użytkowych: DWU Optosan-ASP
Certyfikat:  WTA Zertifikat - Hufgard Optolith 2022
Zgodny z: PN-EN 998-1:2012
Klasa: LW CS II
Ziarno: 2,0 mm
Zużycie: 11 kg/cm/m²
Opakowanie: 25 kg
Dostępny w kolorach:
szary

 

  • Wysoka porowatość
  • Odporność na obecność związków soli
  • Bardzo wysoka paroprzepuszczalność
  • Szybki transport wody
  • Do warstw wyrównawczych przy dużych grubościach tynku
Specjalny tynk w systemie WTA stanowiący warstwę wyrównawczą przy większych grubościach tynku, lub magazynującą przy dużym obciążeniu podłoża szkodliwymi związkami soli. Przeznaczony do obróbki maszynowej lub ręcznej szczególnie przy renowacji zabytkowych podłoży na zewnątrz i do wewnątrz.