,

Lekki tynk na zabytkowe podłoża – TrassPutz

Availability:

Brak w magazynie


Lekki wapienno-trassowy tynk podkładowy do narzutu maszynowego lub pracy z ręki. Zaprawa o wysokiej elastyczności i przyczepności szczególnie na mieszane i słabsze podłoża zabytkowe.

Karty techniczne: KT Optosan TrassPutz 2021-08
Karta charakterystyki: KCH Optosan TrassPutz 2022
Deklaracja Właściwości Użytkowych: DWU Optosan-TrassPutz-DoP-PL
Zgodny z: PN-EN 998-1:2012
Klasa: LW CS II
Ziarno: 1,0 mm
Zużycie: 11 kg/cm/m²
Opakowanie: 25 kg
Dostępny w kolorach:
jasno szary

 

  • Wysoka porowatość
  • Zawiera trass reński
  • Wysoka dyfuzja pary wodnej
  • Bardzo dobra plastyczność
Lekki wapienno-trassowy tynk podkładowy do narzutu maszynowego lub pracy z ręki. Zaprawa o wysokiej elastyczności i przyczepności szczególnie na mieszane i słabsze podłoża zabytkowe. Dzięki zawartości trassu reńskiego i lekkich kruszyw posiada wysoką porowatość i dyfuzyjność oraz bardzo niski skurcz. Do warstw 1-2 cm w jednym cyklu.