,

Lekki tynk na zabytkowe podłoża – TrassPutz

Availability:

Brak w magazynie


Lekki wapienno-trassowy tynk podkładowy do narzutu maszynowego lub pracy z ręki. Zaprawa o wysokiej elastyczności i przyczepności szczególnie na mieszane i słabsze podłoża zabytkowe.

Karty techniczne: KT Optosan TrassPutz
Karta charakterystyki: KCH Optosan TrassPutz 2022
Deklaracja Właściwości Użytkowych: DWU Optosan-TrassPutz-DoP-PL

 

    • Wysoka porowatość
    • Zawiera trass reński
    • Wysoka dyfuzja pary wodnej
    • Bardzo dobra plastyczność