Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta

Elewacje jedenastu połączonych kamienic w północnej części Rynku. Po odbudowie w latach 50-tych stanowią najważniejszą i najcenniejszą jego część.

Zakres i rodzaj prac:
Kompleksowa technologia renowacji piwnic oraz tynków elewacji. Wapienno-trassowe zaprawy spoinowe, wyprawy tynkarskie do lokalnych napraw oraz specjalnie indywidualnie przygotowane do każdej kamienicy wierzchnie tynki barwione w masie

 

Wraz z historycznym zespołem Miasta Muzeum znajduje się na Listach Pomników Historii i Unesco.

logo-pomnik-historii