Gotycki Kościół św. Jakuba w Toruniu

Jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych gotyckich kościołów w Polsce. Pierwotnie kościół farny Nowego Miasta ufundowany przez Zakon Krzyżacki z wyjątkową, podwójną, bogato zdobioną wieżą.

Zakres i rodzaj prac:
Kompleksowa technologia zapraw do renowacji ceglanych elewacji. Wapienno-trassowe fabrycznie przygotowane spoiny, kity do cegieł, zaprawy murarskie, zaprawy do wypełnień szczelin.

logo-pomnik-historii

Razem ze Starym i Nowym Miastem wpisane na Listy Światowego Dziedzictwa Kultury Unesco i Pomników Historii.

 

 

 

 

Produkty dedykowane