Zespół Zamkowy Biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Jedna z najpiękniejszych i najważniejszych rezydencji średniowiecznych w naszym kraju.

Zakres i rodzaj prac:
Wapienno-trassowe zaprawy murarskie i specjalnie przygotowane fabrycznie barwione spoiny wapienno-trassowe do renowacji dawnego magazynu solnego oraz ceglanych wątków krużganków i murów obwodowych.

 

 

Produkty dedykowane