Archikatedra św. Jana w Warszawie

Pierwotnie gotycka, zrekonstruowana po zniszczeniu w 1944. Jedna z ważniejszych świątyń związana z historią Kościoła i Państwa Polskiego. Tu odbywały się nabożeństwa związane z elekcjami królów polskich, tutaj też wygłaszał słynne kazania ks. Piotr Skarga oraz tutaj miały miejsce uroczystości związane z proklamacją Konstytucji 3 maja 1791 roku. W kryptach archikatedry pochowani są m.in. Prezydent Gabriel Narutowicz i Henryk Sienkiewicz.

Zakres i rodzaj prac:
Zaprawy wapienno-trassowe do renowacji ceglanych elewacji oraz bocznych skrzydeł. Fabrycznie przygotowane spoiny, tynki do lokalnych napraw, specjalnie dobrane tynki końcowe fabrycznie barwione w masie.

 

logo-pomnik-historii

Archikatedra wraz ze Starym Miastem znajduje się na Listach Światowego Dziedzictwa Kultury Unesco i Pomników Historii.