Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Zamek w Ciechanowie zbudowany na początku XV w., od 1526 roku należał do Królowej Bony. Zamek w Czersku początkowo książęcy, od 1526 był zamkiem królewskim.

Zakres i rodzaj prac:
Zaprawy wapienno-trassowe do renowacji murów ceglanych: fabryczne mieszanki przygotowane w kolorze i uziarnieniu do spoinowania oraz wapno z trassem do zapraw przygotowywanych samodzielnie na budowie.

Produkty dedykowane