Nowy Odwach Bernardyński na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Wspaniała elewacja wg projektu wybitnego architekta doby Klasycyzmu Piotra Aignera z lat 1820-1821. Dwupiętrowa kolumnada wzorowana na Teatrze Marcellusa w Rzymie. Obecnie siedziba Centralnej Bibliotek Rolniczej podległa Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres i rodzaj prac:
Kompleksowa technologia renowacji elewacji; tynki wapienno-trassowe, specjalnie przygotowane tynki nawierzchniowe fabrycznie barwione w masie.

logo-pomnik-historii

Wraz z historycznym zespołem Miasta znajduje się na Listach Pomników Historii i Unesco.

Produkty dedykowane