Kraków Arsenał Miejski Oddział Muzeum Czartoryskich

Budynek z poł. XVI wieku przebudowany w XIX w otrzymał kształt wczesnorenesansowego zamku. Siedziba Muzeum Czartoryskich Galeria Sztuki Starożytnej

Zakres i rodzaj prac:
Specjalnie przygotowane w kolorze wapienno-trassowe spoiny do renowacji ceglanych i kamiennych wątków elewacji

logo-pomnik-historii

Wraz z historycznym zespołem Starego Miasta znajduje się na Liście Pomników Historii i Unesco