Rokokowy Pałac „Stary” w Ostromecku

Rokokowy Pałac ?Stary? Augusta II Mocnego w Ostromecku koło Bydgoszczy

Zbudowany w ok. 1730 roku w stylu saskiego rokoka. W Ostromecku znajduje się źródło wód leczniczych; miejscowość jest też dzisiaj właśnie znana z rozlewni wód mineralnych.

Zakres i rodzaj prac:
Zaprawy do renowacji detalu sztukatorskiego, krzemoorganiczne farby elewacyjne.

Produkty dedykowane