Loga i znaki graficzne

Poniżej znajdują się znaki graficzne będące własnością firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. o.o. Ich wykorzystanie wymaga każdorazowo pisemnej zgody. W tym celu prosimy o kontakt z Działem marketingu:

Jacek Soboszek, tel. 601 680 830, e-mail:j.soboszek@optolith.pl

  • Logo Optolith (2D) CDR JPG

  • Logo Optolith (3D) PSD JPG


  • Logo Zdrowe Ściany CDR JPG


  • Logo Color Magic CDR JPG