Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

W związku z tym ,że z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych i zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej ?RODO?) pragniemy przekazać informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

  1. Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Rząsawskiej 40/42.

 

  1. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem: iod@optolith.pl

lub

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. 42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 40/42

 

  1. Pozyskanie danych i cel i przetwarzania

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Wyjaśnienie
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu przygotowania do zawarcia umowy np. przedstawienie oferty, ewentualne negocjacje, itd. (nawet jeśli ostatecznie nie zostanie ona zawarta) oraz realizacji umowy.
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
Rozpatrywanie reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO Chodzi o możliwość reagowania na zgłaszane reklamacje.


  1. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy ze Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o . W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

6. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.