,

Beton-jastrych, 30-70 mm, klasa CT-C25-F5- BES


BES jest gotową uszlachetnioną zaprawą w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą masę o bardzo dobrych parametrach technicznych przeznaczoną do wykonywania tradycyjnych podkładów podłogowych, także ogrzewanych. Zaprawa może być stosowana jako warstwa związana z podłożem lub jako jastrych pływający.

Karta techniczna: KT Optotech BES
Karta charakterystyki: KCH Optotech BES 2023
Deklaracja: Optotech-BES-DoP-PL-1260-23

BES jest gotową uszlachetnioną zaprawą w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą masę o bardzo dobrych parametrach technicznych przeznaczoną do wykonywania tradycyjnych podkładów podłogowych, także ogrzewanych. Zaprawa może być stosowana jako warstwa związana z podłożem lub jako jastrych pływający.