,

Dodatek uplastyczniająco-hydrofobizujący- HydroFlex


HydroFlex to dodatek modyfikujący parametry zapraw oraz klejów. W zależności od zastosowanej ilości rodzaju
produktu pełni funkcję uszczelniacza lub uelastyczniacza, zwiększa przyczepność i poprawia właściwości aplikacyjne.

Karta techniczna: KT-Optoflex Hydroflex
Karta charakterystyki: KCH Optoflex HydroFlex