,

Grunt epoksydowy na podłoża stalowe zabezpieczone antykorozyjne- TechnoHarz Korr E 10 składnik A i B


       TechnoHarz Korr E10 jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnym, chemoutwardzalnym,    bardzo dobrze penetrującym gruntem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących i doszczelniających powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo i natryskowo. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.