,

Grunt głębokopenetrujący- Prime In


Prime In jest gruntem głęboko penetrującym. Zalecany na piaszczące i kredujące podłoża mineralne oraz posadzki anhydrytowe. Wnika i wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego chłonność, przez co optymalizuje proces wiązania układanych na nim: wylewek, tynków, gładzi, kleju. Służy również do gruntowania podłoży przed mocowaniem wykładzin podłogowych lub tapetowaniem.

Karty techniczne: KT Prime In 09.05.2023
Karta charakterystyki KCH Prime In 2023-05