,

Grunt pod farby silikonowe – SilcoForte


SilcoForte jest gruntem głębokopenetrującym o własnościach hydrofobizujących oparty na specjalnym spoiwie
silikonowym. Doskonale wzmacnia pylące podłoża, wyrównuje i zmniejsza ich chłonność. Wodorozcieńczalny,
o neutralnym zapachu, wolny od rozpuszczalników.

Karty techniczne: KT - SilcoForte
Karta charakterystyki KCH - SilcoForte