,

Klej grubowarstwowy do płytek z kamienia C2TE-Marmi 30


Marmi 30 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków, zawierającą tras, gotową do użycia po dodaniu wody. Ze względu na podwyższone parametry techniczne może być stosowany na wszystkich ogólnie spotykanych podłożach budowlanych do montażu wszystkich rodzajów okładzin. Biały cement i zawartość trasu w kleju zapobiega wykwitom i przebarwieniom na wrażliwych okładzinach z kamienia naturalnego. Zaprawą Marmi 30 można niwelować nierówności podłoża.

Karta charakterystyki: KCH Optoflex Marmi 30 2022
Deklaracje Właściwości Użytkowych: Optoflex-Marmi 30-DoP-PL-1235-22
Karta techniczna: KT OPTOFLEX MARMI30
Klasa C2TE
Grubość warstwy 3-30 mm
Ilość wody zarobowej 6,5-7,0l/25kg
Przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm
Temperatura stosowania od 5°C do 25°C
opakowanie worek 25 kg

• odkształcalny
• zawiera tras reński, ogranicza wykwity i przebarwienia
• na tarasy i balkony
• na ogrzewanie podłogowe
• pozwala kleić “płytka na płytkę”

Marmi 30 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków, zawierającą tras, gotową do użycia po dodaniu wody. Ze względu na podwyższone parametry techniczne może być stosowany na wszystkich ogólnie spotykanych podłożach budowlanych do montażu wszystkich rodzajów okładzin. Biały cement i zawartość trasu w kleju zapobiega wykwitom i przebarwieniom na wrażliwych okładzinach z kamienia naturalnego. Zaprawą Marmi 30 można niwelować nierówności podłoża.