,

Lekki beton-jastrych – BES Light


BES Light jest gotową, uszlachetnioną zaprawą w postaci suchego proszku, na bazie wysokojakościowych spoiw,
sortowanych kruszyw (również lekkich) oraz specjalnych dodatków. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie
wiążącą masę o bardzo dobrych parametrach technicznych przeznaczoną do wykonywania lekkich podkładów
podłogowych. Zaprawa może być stosowana jako warstwa związana z podłożem lub jako jastrych pływający

Karta Techniczna: KT OptoTech BES Light
Karta charakterystyki: