,

Materiał poliuretanowy do powłok izolacyjnych i posadzek TechnoHarz P 20 składnik A i B


TechnoHarz P 20 to dwuskładnikowy, chemoutwardzalny, materiał poliuretanowy. Produkt przeznaczony jest do wykonywania barwnych, elastycznych, szczelnych warstw izolacyjnych i izolacyjno-nawierzchniowych oraz posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Może być stosowany jako chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony jest do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz powiwerchni

Karty techniczne: KT- TechnoHarz P 20
Karta charakterystyki  
Deklaracja