,

Mostek sczepny i grunt odcinający na podłoża anhydrytowe i gipsowe- SuperContact ETR


SuperContact ETR to zwiększający przyczepność kolejnych warstw do podłoży trudnych środek gruntujący z wypełniaczem kwarcowym – tzw. ?mostek sczepny?, a także grunt odcinający ? chroniący wrażliwe podłoża anhydrytowe, gipsowe, drewnopochodne itp. przed wnikaniem wilgoci i wody. Zabezpiecza miejsce styku podłoża gipsowego z cementowym przed powstawaniem ettringitu.

Karty techniczne: KT SUPERCONTACT ETR
Karta charakterystyki KCH-SuperContact-ETR-2023
   

 

 
 

KCH-SuperContact-ETR-2023