,

Specjalny tynk renowacyjno-wyrównawczo-naprawczy – MultiPlast


MultiPlast posiada wysoką elastyczność i podwyższoną przyczepność do nośnych podłoży ceramicznych,
mineralnych i dyspersyjnych. Dzięki specjalnej recepturze i różnym wersjom uziarnienia nadaje się do
nakładania jako tynk cienkowarstwowy (od 1mm) lub jako tynk wyrównawczy (do 15mm). MultiPlast
jest plastyczny i bardzo łatwy w aplikacji, przez to pozwala na różnorodne zastosowanie na wielu rodzajach
podłoży, również z zatopioną siatką na podłożach z rysami skurczowymi.

Karty techniczne: KT MultiPlast
Karta charakterystyki:
Deklaracje :