Systemy garażowe

System garażowy, to szczególny rodzaj systemu izolacji oparty na wełnie mineralnej. Jego głównym zadaniem jest przeciwpożarowa izolacja stropów podziemnych parkingów, garaży i piwnic w celu ochrony pomieszczeń położonych powyżej. System Optoflame nie wymaga zastosowania mechanicznego mocowania do stropu oraz warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego. Pozwala to ograniczyć koszty i czas montażu przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemu.
Dodatkowo System Optoflame ogranicza korozję węglanową i siarczanową betonu poprzez jego mechaniczną osłonę. Stanowi trwałe i estetyczne wykończenie stropów.

Ochrona ogniowa
Zadaniem systemu jest ochrona konstrukcji betonowej przed działaniem wysokiej temperatury powstałej podczas pożaru. Dodatkowo system jest nie palny i ma za zadanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia w pomieszczeniach.

Izolacja termiczna
System doskonale pełni funkcję izolacji termicznej oddzielając strop nieogrzewanego garażu od pomieszczeń nad nim. Dzięki temu skutecznie ogranicza straty energii wykorzystywanej do ich ogrzewania.

Izolacja akustyczna
System skutecznie wygłusza strop, dzięki temu ogranicza hałas z garażu docierający do pomieszczeń powyżej poprawiając w nich komfort akustyczny.

Systemy garażoweAprobata Techniczna:
ITB AT-158350/2010