Unikalne technologie

Unikalne technologie

Receptury

W bazie Optolith znajduje się ponad 2000 opracowanych receptur zweryfikowanych zarówno pod kątem cech użytkowych, jak i ekonomicznych. Oferta zawiera wyłącznie te produkty, które pomyślnie przeszły nie tylko testy laboratoryjne, ale przede wszystkim te najbardziej wymagające ? na budowie, w realnych warunkach pracy. Opinia firm wykonawczych o nowym produkcie jest kluczowa dla wprowadzenia tego wyrobu do sprzedaży.

Unikalne technologie

Surowce

Produkcja materiałów Optolith opiera się na sprawdzonych i wiarygodnych źródłach surowców. Naszymi dostawcami są renomowane firmy, z którymi ściśle współpracujemy w ramach badań nad nowymi surowcami i ich zastosowaniem w produktach. Każdy składnik, zanim trafi do naszego produktu, jest badany przez laboratorium pod kątem wysokich wymagań jakościowych.

Unikalne technologie

Technologie

Wyjątkowe zalety produktów Optolith, gwarantujące bezpieczeństwo, pewność i trwałość inwestycji, wynikają z zastosowania innowacyjnych technologii. Stale poszukujemy nowych, twórczych rozwiązań. Bezustannie testujemy specjalne dodatki do produktów, poprawiające ich działanie, nadające im dodatkowe cechy i funkcje.

Unikalne technologie

Produkcja

Fabryka Optolith pracuje w wysokim reżimie technologicznym, według rygorystycznych procedur. Produkty Optolith powstają na nowoczesnej linii produkcyjnej. Wszystkie surowce przed dozowaniem są odpowiednio przygotowywane, a sterowany komputerowo system dozuje w odpowiednim czasie precyzyjne ilości składników.

Unikalne technologie

Parametry produktów

Stabilność materiałów Optolith zapewniają wysokie standardy produkcji i restrykcyjna kontrola jakości. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego surowce podlegają sprawdzeniu. W trakcie produkcji każda partia materiałów podlega stałemu monitoringowi i badaniu. To gwarancja spełnienia wysokich wymogów jakościowych. Dzięki temu nasze materiały zasługują na pełne zaufanie.

Unikalne technologie

Systemy

W ofercie Optolith produkty tworzą kompletne zestawy przygotowane do konkretnych zastosowań. Systemy ułatwiają prawidłowy dobór materiałów na każdym etapie prac. Produkty zestawione w systemach lepiej ze sobą współpracują, są łatwiejsze w zastosowaniu, bardziej wydajne i lepiej spełniają stawiane im wymagania. Dzięki systemom, firmy wykonawcze nie są obarczone ryzykiem decyzji dotyczących technologicznego doboru materiałów. To gwarancja uzyskania oczekiwanego efektu i długiego czasu eksploatacji obiektów.