Nowa inwestycja Hufgard Optolith

Nowa inwestycja Hufgard Optolith

Firma Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeb, zakończyła inwestycję w projekt: Automatyzacja procesu technologicznego poprzez integrację kompatybilnych urządzeń, skutkująca rozszerzeniem oferty produktowej.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 1 687 392,57 zł, natomiast wysokość wsparcia wynosi 749 886,06 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Nowa inwestycja Hufgard Optolith