,

Mineralna mikrozaprawa hydroizolacyjna- Duralith RS


Duralith RS to jednokomponentowa, cienkowarstwowa, hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca przeznaczona do zabezpieczania różnych nieodkształcalnych powierzchni, konstrukcji i obiektów narażonych na działanie wody. Szczególnie polecana jako izolacja pionowa fundamentów i zagłębionych w gruncie ścian piwnicznych. Przeznaczona do zabezpieczania powierzchni przed wodą, również działającą pod ciśnieniem (dodatnim lub ujemnym) gdzie wysokość słupa wody nie przekracza 5m. Izolacja nie nadaje się na powierzchnie odkształcalne i nie kryje rys.W takim przypadku należy zastosować AquaFlex 1K lub 2K.

Deklaracje właściwości użytkowych: DWU Optostop-Duralith RS
Karta techniczna: KT Optostop Duralith RS 2020-05
Karta charakterystyki: KCH Optostop Duralith RS 2022
Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm²
wodoszczelność: brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych: powłoka nie elastyczna-sztywna
Względny opór dyfuzyjny Sd 1,5 m
Zużycie: ok. 20 l zaprawy z 25 kg suchej mieszanki ok.1,30 kg/1mm/1m²
Temperatura stosowania: od +8°C do +25°C

• wodoszczelna przy pozytywnym i negatywnym ciśnieniu wody
• paroprzepuszczalna, odporna na chlorki
• sztywna – nie kryje rys, przeznaczona na nieodkształcalne podłoża mineralne
• może być aplikowana na wilgotne podłoże
• wysoka odporność mechaniczna

Duralith RS to jednokomponentowa, cienkowarstwowa, hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca przeznaczona do zabezpieczania różnych nieodkształcalnych powierzchni, konstrukcji i obiektów narażonych na działanie wody. Szczególnie polecana jako izolacja pionowa fundamentów i zagłębionych w gruncie ścian piwnicznych. Przeznaczona do zabezpieczania powierzchni przed wodą, również działającą pod ciśnieniem (dodatnim lub ujemnym) gdzie wysokość słupa wody nie przekracza 5m. Izolacja nie nadaje się na powierzchnie odkształcalne i nie kryje rys.W takim przypadku należy zastosować AquaFlex 1K lub 2K.

Zastosowanie: fundamenty, piwnice, murko oporowe, cokoły, kuchnie, łazienki, zbiorniki.