,

Elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna- AquaBlock 2K


AquaBlock 2K jest dwuskładnikową, elastyczną mikrozaprawą hydroizolacyjną, gotową do użycia po zmieszaniu składników A (proszku) i B (płynu), przeznaczoną do wykonania zabezpieczenia przeciwwodnego wszystkich typowych podłoży budowlanych.