,

Systemowe elementy uszczelniające – Band


Uzupełnienie systemu uszczelnień dla produktów z grupy Optostop:
– AquaFlex 1K
– AquaFlex 2K
– Duralith
– HydroGum Easy
– Fluid

Optostop Band to elementy uszczelniające będące integralną częścią systemów hydroizolacji Optostop. Podstawowym zadaniem produktów Optostop Band jest odpowiednie zabezpieczenie miejsc newralgicznych, takich jak: szczeliny dylatacyjne, obwodowe, montażowe, połączenia ściana-ściana, ściana-posadzka, płyta balkonowa-ściana, płyta tarasowa – ściana, miejsc przechodzenia instalacji przez ścianę lub podłogę oraz miejsc styku różnych materiałów. W powyżej wymienionych obszarach mogą występować dodatkowe naprężenia, przemieszczenia i odkształcenia, dlatego wymagają one szczególnie starannego zabezpieczenia.

Karta techniczna: KT Optostop Band

Band NW/NZ  narożnik wewnętrzny lub zewnętrzny do taśmy BT/120

Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne wykonane metodą zgrzewania taśm elastomerowych pokrytych włókniną. Stosowanie narożników, podczas wykonywania izolacji, daje gwarancję wodoszczelności narożnika.

Zalety produktu:
? 100% szczelna kształtka elastomerowa
? wysoko odkształcalna, przejmuje ruchy w narożach
? łatwy montaż

Taśma elastomerowa BT 120

Taśma uszczelniająca składająca się z dwóch warstw włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, pomiędzy którymi znajduje się na całej szerokości taśmy warstwa termoplastycznego elastomeru. Dużą zaletą takiej taśmy jest możliwość uszczelniania szczelin dylatacyjnych o dużej tolerancji szerokości.

 

Zalety produktu:
? 100% szczelna warstwa elastomerowa
? wysoko odkształcalna, przejmuje ruchy na łączeniach przegród i dylatacjach
? łatwy montaż

Taśma elastomerowa do połączeń z profilami tarasowymi BTE 120


Taśma tego typu stosowana jest przy izolowaniu tarasów, gdy rama okna jest
bardzo nisko osadzona i przy normalnym ułożeniu taśmy, jej górna część wchodzi na ramę okna tarasowego. Przyklejenie taśmy do ramy PCV lub drewnianej przy pomocy płynnej folii jest niemożliwe. Dlatego przykleja się część taśmy z paskiem butylu. Oczywiście taka taśma musi wyjść poza okno po ok. 20 cm z obu stron i robimy zakładkę z pozostałą częścią taśmy. 

Zalety produktu:
? 100% szczelna warstwa elastomerowa
? wysoko odkształcalna, przejmuje ruchy na łączeniach przegród i dylatacjach

Butylowa taśma do łączenia 15 mm BT15

Taśma butylowa w postaci paska przykrytego obustronnie silikonowanym papierem ochronnym. Stosowana jest przede wszystkim w połączeniu elementów systemu hydroizolacyjnego tj. taśma + narożnik lub taśma + taśma. Stosowana również przy tworzeniu zakładek podczas izolacji tarasów lub balkonów.

Zalety produktu:
? zapewnia pewne i szczelne łączenie systemowych elementów Optostop Band
? łatwy montaż