,

Emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami typu KMB- BituFlex 2K


BituFlex 2K jest masą izolacyjną na bazie emulsji bitumiczno-polimerowej (składnik A-płynny) z dodatkiem składnika sypkiego (składnik B). Służy do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych, do wszystkich typów konstrukcji budowlanych, w szczególności polecane jest do części podziemnych budynków.