,

Optosan SiliMal


Środek gruntujący na bazie potasowego szkła wodnego. Paroprzepuszczalny, wydajny i łatwy w aplikacji. Środek wodorozcieńczalny, o neutralnym zapachu. Nie zawiera lotnych związków organicznych. Nie zakłóca procesu sylifikacji. Zgodnie z Normą DIN 18363 dla farb silikatowych dodatek dyspersji organicznych nie przekracza 5%.

Karta techniczna: KT Optosan SiliMal
Karta charakterystyki: KCH Optosan SiliMal
Deklaracja: DP Optosan SiliMal