,

Powłoka EP o wysokiej odporności chemicznej- TechnoHarz Coat EC 20 składnik A i B


TechnoHarz Coat EC 20 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym, rozpuszczalnikowym, specjalnym materiałem epoksydowym o wysokiej zawartości części stałych, utwardzanym poliaminoamidem. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako warstwa pośrednia (międzywarstwa) i/lub nawierzchniowa w systemach powłokowych zabezpieczających konstrukcje betonowe i żelbetowe pracujące w agresywnych środowiskach przemysłowych i wodnych, w tym w zanurzeniu i w gruncie. Materiał utwardza się w temperaturach do -5°C, a utwardzona powłoka charakteryzuje się doskonałą szczelnością, odpornością mechaniczną, chemiczną oraz elastycznością.

Karty techniczne: TechnoHarz Coat EC 20
Karta charakterystyki  
Deklaracja TechnoHarz Coat EC 20