System Optosan firmy Hufgard-Optolith w renowacji obiektów „Ziemi Obiecanej” w Łodzi

Architektura Łodzi, w przeszłości jednego z najważniejszych ośrodków włókienniczych na świecie, została ukształtowana w niespełna sto lat. Dzięki temu, miasto do dzisiaj tworzy wyjątkowy w skali europejskiej jednolity i charakterystyczny zespół urbanistyczny. Cały organizm miejski jest cennym zabytkiem epoki późnego klasycyzmu, historyzmu, secesji i modernizmu. Dowodem rangi zabytków architektury łódzkiej jest wpis w 2015 roku dużej części Śródmieścia na Listę Pomników Historii jako wielokulturowy krajobraz przemysłowy. Jeszcze do niedawna przy remontach obiektów z końca XIX w. i początku XX wieku wykorzystywano najczęściej zaprawy, tynki czy nawet farby, które nie uwzględniały przyjętych zasad doboru materiałów da zabytkowych podłoży. To właśnie na

Read More

Farby Optolith w realizacji Murali na Starym Mieście w Gdańsku

We wrześniu bieżącego roku rozpoczęto prace renowacyjne 22 elewacji przy ulicy Ogarnej i Warzywniczej. To Projekt Miasta Gdańsk realizowany przez Fundację Urban Forms pod nazwą ?Odnowa/Gdańsk 2016?. Jest to kontynuacja i twórcze rozwinięcie wcześniejszego projektu z 2015 roku: ?Ogarna 2.0?, ?Nowa Szeroka? i ?Warzywnicza 2.0? o łącznej powierzchni prawie 7 tys. m2. To ambitne zadanie Miasto Gdańsk realizuje wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi rewaloryzując kolejne kamienice w obrębie Gdańskiej Starówki, ale w nieco pomijanej przez turystów części, odwiedzających przede wszystkim Główne Miasto. Koncepcja dekoracji miała charakter otwarty ? powstawała w trakcie realizacji projektu, w oparciu o dialog pomiędzy mieszkańcami, artystami, urzędnikami
Read More

Tynki barwione w masie Optosan na przykładach zabytkowych elewacji w Poznaniu

Kolorystyka historycznych elewacji od wielu lat pozostaje najważniejszym problemem prac renowacyjnych przy zabytkowej architekturze. Obecnie główną technologią materiałów wykończeniowych są farby elewacyjne. Mimo dominującej roli farb, wśród najważniejszych obiektów konserwowanych w ostatnich latach występowały także elewacje, przy których kolor uzyskiwano bezpośrednio w warstwie tynku. Barwiona zaprawa mineralna daje zupełnie inne możliwości estetyczne, których nie da się uzyskać w technikach malarskich. Tynki barwione w masie mogą być jednak bardzo zróżnicowane zarówno w technologii materiałów, jak i metodach wykonania. W ofercie firmy Hufgard-Optolith znajduje się kilka najważniejszych rozwiązań materiałowych, które zależnie od estetyki obiektu mogą być do niego dostosowane. Przykładem zastosowania dekoracyjnych

Read More

Systemy elewacyjne Optosan w pracach renowacyjnych reprezentacyjnych budynków administracyjnych Szczecina

Szczecin to wyjątkowe miasto na mapie Polski. W najnowszej historii znajduje się w naszych granicach dopiero od lipca 1945 roku. Wcześniej, od XVIII w., należał do Prus, stąd też zachowana zabytkowa architektura miejska pozostaje głównie pod wpływami niemieckimi. Jest to najbardziej widoczne w historycznych budynkach administracyjnych, których ilość, rozmach i skala są nieporównywalne z żadnym innym miastem naszego kraju. Wiąże się to także z rangą miasta. Szczecin już w średniowieczu był bowiem jedną z ważniejszych republik miejskich, a w późniejszych latach stał się siedzibą prowincji i rejencji. Właśnie wówczas powstały najbardziej charakterystyczne budynki administracyjne zlokalizowane w śródmieściu – przede wszystkim

Read More