Farby Optolith wykorzystano w muralach w Gdańsku

Farby Optolith wykorzystano w muralach w Gdańsku

Projekt Miasta Gdańsk zrealizowany przez Fundację Urban Forms pod nazwą WARZYWNICZA 2.0, w którym wykorzystano farby Optolith wpisuje się w program rewitalizacji tzw. Nowego Miasta w Gdańsku.

Jest on kontynuacją i twórczym rozwinięciem realizowanych wcześniej w latach 2013, 2014 i 2015 projektów OGARNA 2.0, NOWA SZEROKA i OGARNA/SZEROKA ODNOWA. Od kilku lat Miasto Gdańsk wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi rewaloryzuje kolejne kamienice w Śródmieściu Gdańska. Zgodnie z przyjętymi zasadami, po stronie wspólnoty leży wykonanie podstawowego remontu elewacji (oczyszczenie i uzupełnienie), natomiast miasto finansuje koszty związane z przygotowaniem programu konserwatorskiego, ustawieniem rusztowań, malowaniem elewacji i nadaniem im artystycznego wyglądu, poprzez wykonanie dekoracji w różnorodnych technikach.

Do renowacji wykorzystano produkty marki Optolith, którymi zostały odnowione i udekorowane kolejne elewacje kamienic znajdujących się w tym obszarze. Koncepcja dekoracji miała charakter otwarty – powstawała w trakcie realizacji projektu, w oparciu o dialog pomiędzy mieszkańcami, artystami, urzędnikami i realizatorami zadania, z uwzględnieniem   historii  i unikalnej architektury gdańskiej Starówki. Do dekoracji kamienic zaproszono gdańskich artystów skupionych wokół ASP, a także artystów tradycyjnie współpracujących z Fundacją Urban Forms – realizatorem zadania. Partnerem projektu byli mieszkańcy kamienic, reprezentowani przez wspólnoty mieszkaniowe, które zgłosiły chęć uczestniczenia w procesie zmiany wizerunku ich kamienic i deklarują wykonanie we własnym zakresie przygotowawczych robót remontowych. Dzięki realizacji tego projektu, powstał  interesujący architektonicznie obszar, z którym identyfikują się mieszkańcy, a jednocześnie jest atrakcyjny dla turystów.