Hufgard Optolith na konferencji naukowej Targów „KONSESERWACJE” w Toruniu

Hufgard Optolith uczestniczył w prestiżowej konferencji naukowej „Cement w architekturze i sztuce” połączonej z Targami „KONSERWACJE” w Toruniu i wystawą Rzeźba i detal architektoniczny z betonu. Konferencja organizowana przez Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK przy współudziale Komisji Kamienia PKN ICOMOS i Targów Toruńskich odbyła się 22-23. października 2015 r. w Toruniu.

Podczas konferencji prezentację na temat produktów renowacyjnych marki Optolith przedstawił Pan Robert Koprowicz – Menadżer Produktu ds. Renowacji w firmie Hufgard Optolith. Referat pt. „Wapno hydrauliczne z trassem i cement pucolanowy 20 lat doświadczeń na polskim rynku” dotyczył zastosowania produktów z trasem w budowlach i obiektach historycznych oraz praktycznych aspektów wykorzystania technologii tych materiałów na obecnym rynku budowlano-konserwatorskim. Wystąpienie naszego Menadżera spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony środowiska naukowego jak i biznesowego. Referat zostanie opublikowany w styczniu 2016 roku w wydawnictwie uniwersyteckim Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Robert Koprowicz jest od 5 lat Menadżerem Produktu ds. Renowacji w firmie Hufgard Optolith, odpowiada za dobór technologii materiałowej przy inwestycjach z zakresu konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych. Ukończył studia wyższe na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem magister sztuki jako Dyplomowany Konserwator i Restaurator Dzieł Sztuki.