Optolith po raz kolejny w wydawnictwie „Renowacje i Zabytki”

Optolith po raz kolejny w wydawnictwie „Renowacje i Zabytki”

W wydawnictwie „Renowacje i Zabytki” ukazał się już kolejny w tym roku, artykuł na temat wykorzystania produktów Optolith podczas konserwacji i renowacji zabytków. Artykuł pod tytułem: „Systemy elewacyjne Optosan w pracach renowacyjnych reprezentacyjnych budynków administracyjnych Szczecina” został przygotowany przez Pana Roberta Koprowicza – Menadżera Produktu ds. Renowacji w firmie Optolith.

Szczecin to wyjątkowe miasto na mapie Polski. W najnowszej historii znajduje się w naszych granicach dopiero od lipca 1945 roku. Szczecin już w średniowieczu był bowiem jedną z ważniejszych republik miejskich, a w późniejszych latach stał się siedzibą prowincji i rejencji. Właśnie wówczas powstały najbardziej charakterystyczne budynki administracyjne zlokalizowane w śródmieściu – przede wszystkim przy Wałach Chrobrego.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat wiele z tych budynków poddano kompleksowym pracom renowacyjnym. Najważniejsze z nich to wnętrza i elewacje dwóch budynków ceglanych: Urzędu Wojewódzkiego i Czerwonego Ratusza oraz tynkarskie elewacje Urzędu Miejskiego (tu prace jeszcze trwają). We wszystkich wykorzystano systemy materiałowe firmy Hufgard-Optolith. Oprócz właściwej technologii, dobór materiałów wiązał się także w znacznej mierze z wykorzystaniem nietypowych rozwiązań dekoracyjnych. Wymagało to czasem przygotowywania produktów charakterystycznych dla danego obiektu.